26 december
Tågresa till Amritsar - gränsen till Pakistan

Idag har vi lämnat Delhi för att ta oss till Amritsar. Vi har åkt tåg för första gången i Indien 🇮🇳 🚂. Det var lite kaotiskt att komma in till stationen. Vi satt helt fast i trafiken utanför stationen i över 20 minuter, så vi var lite stressade, men den här gången fanns det inget alternativ att kliva ur taxin för att gå. Bilarna står 10 cm från varandra när det blir stopp, och då är det omöjligt att komma ut och ännu mindre chans med väskor 💼 😹.

För att komma in till perrongen är det säkerhetskontroll där allt bagage ska gå igenom en skanner. Allt trycks in, så jag undrar vad man egentligen ser, och de personliga skannerna man går igenom tjuter för varje person, men det bara trycks på med mer folk bakifrån 😂.

Tåget kom i tid och först trodde vi att vi skulle vara själva i vagnen, men det var bara för att tåget kom 30 minuter innan avgång och vi var först på. Vagnen fylldes till max på fem minuter innan avgång. Vi satt i businessklass, sätena var stora och väldigt sköna. Det var SJ-standard i renlighet och slitet, men sen skiljde det sig. Här fick vi mat hela tiden, och de städade toaletterna 🚽 också hela tiden.

Det är ca 450 km till Amritsar, och det tog oss 8 timmar, så där är vi tillbaka till SJ-långsamhet eller ? 😹. Vi var framme nästan vid midnatt, och vi var väldigt glada över att hotellet hade ordnat med en pickup åt oss. Det kändes tryggt. Mindre tryggt kändes det när vi började åka för det var noll sikt, för dimman låg så tät. Jag har aldrig sett så tät dimma 🌫️ man såg ingenting. Alla bilar körde med varningsblinker, men typ bara de 10% som hade lysen som fungerade. Vi körde väldigt sakta, men jag var livrädd för att vi skulle köra på någon ko eller människa. Men ingenting hände och vi kom fram till hotellet som är otroligt lyxigt. Vi fick en god välkomstdrink. Rummet är inte stort, men väldigt fint, rent och modernt. Sängarna och kuddarna är också väldigt sköna, så vi kommer att sova gott.

Noll sikt -Amritsar 

Vi är sååå trötta, så nu säger vi god natt 😴

In English:

26th December
Train Journey to Amritsar

Today, we left Delhi to make our way to Amritsar. We experienced train travel for the first time in India 🇮🇳 🚂. It was a bit chaotic getting into the station. We were completely stuck in traffic outside the station for over 20 minutes, so we were a bit stressed, but this time, there was no option to get out of the taxi and walk. The cars are 10 cm apart when they stop, making it impossible to get out, especially with bags 💼 😹.

To access the platform, there's a security check where all baggage goes through a scanner. Everything gets crammed in, so I wonder what they really see, and the personal scanners we go through beep for each person, but they just keep pushing more people from behind 😂.

The train arrived on time, and at first, we thought we would be alone in the carriage, but that was only because the train arrived 30 minutes before departure, and we were the first ones on. The carriage filled up to the max in five minutes before departure. We were in business class, the seats were large and very comfortable. It was similar to SJ (Swedish Railways) standards in cleanliness and wear, but then it differed. Here, we got food all the time, and the toilets 🚽 were also cleaned continuously.

It's about 450 km to Amritsar, and it took us 8 hours, so we are back to SJ slowness, or ? 😹. We arrived almost at midnight, and we were very happy that the hotel had arranged a pickup for us. It felt safe. It felt less safe when we started to drive because there was zero visibility due to thick fog. I have never seen fog so dense 🌫️; you couldn't see anything. All cars were driving with hazard lights, but only about 10% had working headlights. We drove very slowly, but I was terrified that we might hit a cow or a person. But nothing happened, and we arrived at the hotel, which is incredibly luxurious. We got a tasty welcome drink. The room is not large, but very nice, clean, and modern. The beds and pillows are also very comfortable, so we will sleep well. We are soooo tired, so now we say good night 😴.