21-26 dec - 6 dagar i Delhi med våra kära indiska familj

Nu har vi tillbringat några dagar i Delhi och hängt med vår kära indiska familj. Den här gången bor vi i Delhi centrum på det lilla 11 B&B. Vår dotter Kira tycker att det här är det bästa boendet hittills eftersom hon har blivit vän med ägarens hund Foxie. Ägaren Ajay är en verklig djurvän. Han har tagit hand om fyra gatuhundar, och han skulle fylla hela huset om han inte drev ett B&B. Han och flera grannar hjälper kvarterets gatuhundar. De får sängar, vaccinationer, mat och nu på vintern får de flera täcken så att de inte ska bli kalla. Aiay rekommenderade en toppenorganisation, Wings and Tails Foundation, som vi kan donera till för att hjälpa Indiens gatuhundar 🐕 Han säger att de gör ett fantastiskt jobb. Det känns bra att skänka pengar dit 🙂 Om ni vill läsa se här: www.wingsandtailfoundation.in

Foxie vår nya vän

Vi har upptäckt att sushi 🍣 här är lika dyrt som i Sverige men mycket gott. Barnen njöt av rekordmånga bitar på Yum Yum Cha på Khan market. Jag åt något otroligt gott, stone pot.

Över julen 🎄 bytte vi boende till en medlemsklubb, Gymkhana. En 110 år gammal elitklubb som grundades av de brittiska kolonialisterna. Man kan bara bli medlem om man har arbetat för staten, och idag är det nästan omöjligt att få medlemskap. Medlemskapen går i arv. Våra vänner är medlemmar, och då får man ta med gäster, och de hade ett julfirande den 23 december som vi deltog i. Det var mycket mat 🍲 och ett annorlunda betalsystem. En kiosk fanns där man fick springa och betala och sedan ta med sig kvittot för att få maten. Det blev mycket springande. Från den 24 till 26 december bodde vi i deras stugor, och det var en upplevelse med så många regler att följa. Old classic brittisk stil. Man kan inte spela tennis 🎾 utan rätt kläder, man måste ha fina skor och rätt klädsel för att gå in i byggnaden, och till barnens fasa var barn inte tillåtna på de flesta ställen i klubben. Första gången de/vi upplevde någon form av diskriminering 😠 Ett par gånger blev vi tillsagda att lämna stället eftersom barn inte var välkomna. Usch, ingen trevlig känsla att inte vara välkommen, men så har det historiskt varit för alltför många på grund av fel hudfärg, fattigdom och så vidare. Det var en fantastisk upplevelse att bli bjuden till klubben, för något liknande finns inte i Sverige eller övriga EU nu när Storbritannien är ute ur bilden. Men vi kände oss inte helt avslappnade i denna elitklubb.

Att åka Tuktuk blev däremot en mera avslappna erfarenhet efter några turer och nu börjar vi bara tycka det är roligt. Det är som att åka en attraktion på Liseberg – det guppar, svänger, och du känner det i magen, allt ackompanjerat av konstant tutande. 😂

Hur var då julen i Indien. Som förväntat var det såklart inte som i Sverige då man inte riktigt firar jul. Men man försöker ändå med lite julfirande här och där. Vi var på en julmarknad 🎅 i Sundet Nursery.

Men dessa dagar i Delhi har varit för att hänga med familjen i deras vardag. Vi har varit med och köpt glasögon 🤓 mycket billigare här såklart. Haft härliga hemmamiddagar med fantastisk mat, skratt och sällskap. Barnen gick till en spelhall. Där hängde de i två timmar för en kostnad för 375 SEK totalt 😝.

Vi försökte med en sightseeing till Red Fort men det visade sig att här i Indien är museum också stängt på måndagar. Stängt och allt var det ändå GALET med så mycket folk för där finns också marknaden Chrndni Showk. Det är nog hittills det mest obehagliga känslan jag hittills haft i Indien. Det var så mycket folk och längre fram såg jag hur några män slogs. Då kom ur mamman fram och jag vände och plöjde mig fram till en lugnare plats och vi tog en Tuktuk tillbaka till vårt B&B och där lugnade vi ner oss med att mysa med hunden Foxie. 💓

Jag har också upplevt ett allmänt sjukhus, ett av de största i Delhi. De säger att läkarna där är helt otroligt duktiga för de ser hundratals patienter varje år. Men även efter att ha hört detta skulle jag nog ändå välja ett svenskt sjukhus 🏥 för att standarden är något jag aldrig har sett tidigare. Det var nog 8 sängar i ett litet rum. Men något som vi saknar är kanske all engagemang bland släkt, vänner och bekanta som ser till att patienten aldrig behöver vara ensam. Det var minst 4 personer runt varje säng. Kontrasten till detta var helt när jag också besökte en privat klinik där var allt i toppskick och man blev bjuden på te och kaka 🍪.

Imorgon ska vi åka tåg 🚂 för första gången i Indien upp till Amritsar, det är mycket spännande och lite nervöst.

😴 God natt, vi hörs imorgon.

På engelska

21 - 26 Delhi

We have now spent a few days in Delhi, hanging out with our dear Indian family. This time, we are staying in the center of Delhi at the quaint 11 B&B. Our daughter Kira thinks this is the best accommodation so far because she has befriended the owner's dog, Foxie. The owner, Aiay, is a true animal lover. He takes care of four street dogs, and he would fill the entire house if he didn't run a B&B. He and several neighbors help the neighborhood's street dogs, providing beds, vaccinations, food, and now, during winter, extra blankets to keep them warm. Ajay recommended an excellent organization, Wings and Tails Foundation, to which we can donate to help India's street dogs 🐕 He says they do fantastic work. It feels good to contribute money there 🙂 If you want to read more, check here: www.wingsandtailfoundation.in

We discovered that sushi 🍣 here is as expensive as in Sweden but very delicious. The kids enjoyed a record number of pieces at Yum Yum Cha in Khan Market. I had something incredibly tasty, a stone pot.

Over Christmas 🎄, we changed accommodations to a members' club, Gymkhana. A 110-year-old elite club founded by British 🇬🇧 colonialists. One can only become a member if they have worked for the state, and today, it's nearly impossible to get membership. Memberships are inherited. Our friends are members, and as guests, we attended a Christmas celebration on December 23. There was a lot of food 🍲 and a different payment system. There was a kiosk where you had to run and pay, then bring the receipt to get your food. It involved a lot of running. From December 24 to 26, we stayed in their cottages, an experience with so many rules to follow. Old classic British style. You can't play tennis 🎾 without the right clothes; you must have nice shoes and proper attire to enter the building. To the children's horror, kids were not allowed in most places in the club. It was the first time they/we experienced any form of discrimination 😠 A couple of times, we were told to leave because children were not welcome. Not a pleasant feeling, but historically, many have experienced this due to the wrong skin color, poverty, and so on. It was a fantastic experience to be invited to the club, as there's nothing quite like it in Sweden or the rest of the EU now that the UK is out of the picture. However, we didn't feel entirely at ease in this elite club.

What did help us relax after a while was hopping on a Tuktuk. It's like riding an attraction at Liseberg – it bounces, turns, and you feel it in your stomach, all accompanied by constant honking.

How was Christmas in India? As expected, it wasn't quite like in Sweden, as they don't really celebrate Christmas. But they try with a bit of Christmas celebration here and there. We went to a Christmas market 🎅 at Sundet Nursery.

But these days in Delhi were mainly about spending time with the family in their everyday life. We joined in buying glasses 🤓 that cost 2000 SEK. Had lovely home-cooked dinners with fantastic food, laughter, and company. The kids went to a gaming hall, where they spent two hours for a total cost of 375 SEK 😝. We attempted a sightseeing trip to Red Fort, but it turned out that museums are also closed on Mondays in India. However, closed and all, it was CRAZY with lots of people due to the Chandi Chowk market. It was probably the most uncomfortable feeling I've had in India so far. There were so many people, and farther ahead, I saw a few men fighting. That's when the mom in me surfaced, and I turned and plowed my way to a quieter place. We took a Tuktuk back to our B&B, where we calmed down by cuddling with Foxie.

I also visited a general hospital, one of the largest in Delhi. They say the doctors there are incredible, as they see hundreds of patients every year. But even after hearing this, I would probably still choose a Swedish hospital 🏥 because the standard is something I have never seen before. There were about 8 beds in a small room. But something we miss is perhaps all the engagement among relatives, friends, and acquaintances who ensure that the patient never has to be alone. There were at least 4 people around each bed. The contrast to this was when I also visited a private clinic where everything was top-notch, and I was offered tea and cookies 🍪.

Tomorrow, we'll take a train for the first time in India, heading up to Amritsar. It's very exciting and a bit nerve-wracking.

😴 Good night, talk to you tomorrow.