Den 17 december lämnar vi Jaipur för Bharatpur.

Nu slår det mig vilken otrolig resa vi gör med barnen. Tänk sex veckor tillsammans i Indien. Efter en vecka i landet börjar man bli lite lugnare med alla intryck, och njuter på ett annat sätt. Det är svårt att beskriva, men det är en underbar känsla och en otrolig tacksamhet för allt man har ❤️. Kanske är det nu semestern verkligen börjar? Tänk vilken lyx med sex veckor tillsammans!!! 🇮🇳

Dagen började med att ta oss till Bharatpur, cirka 3 timmar med bil, men idag blev det en rolig resa med mycket skratt då vi använde Google Translate med ljud. Oh, vad vi och Natesh skrattade 🤣.

Ett stopp på vägen blev Chand Barri Step Well. Chand Baori är en historisk brunn belägen i Abhaneri, Rajasthan. Den är en av de djupaste och mest imponerande Step Wells i Indien och byggdes under 800-talet av kung Chanda av Nikumbha-dynastin. Stepwells i Indien är arkitektoniska mästerverk som traditionellt har använts för att samla regnvatten och erbjuda en pålitlig vattenkälla för dricksvatten, bevattning och andra ändamål. Dessa Step Wells, är invecklade strukturer som har en serie trappsteg som leder ner till vattenytan. Den här har 3500 trappsteg. Man hittar Step Wells mest i de torra regionerna där vattenbrist har varit en långvarig utmaning.

Vi tog ingen guide den här gången heller; det är så mycket lugnare så :) men lugnt blev det inte för stackars dottern. Hon var hela ställets attraktion. Två tonåringstjejer försökte få med Kira på en selfie. Bestämt tackade hon nej 🙅. Milo kände sig modigare idag och erbjöd sig, men de ville bara ha Kira. Efter trapporna gick vi till ett tempel där vi fick en välsignelse, och där var tjejerna, och nu var de ännu mer envisa. De var vänliga, men de tog dottern under armen och började gå bestämt iväg för att ta kort. Jag fick rädda henne tillbaka, och stackarn var lite skärrad. Så nu vill hon aldrig bli någon kändis. Ett tips är att ta med alla våra barn till Indien om de har tanken att bli kändisar 😆😉.

Vi fick vår första Bindi idag i ett tempel. Vi hade ingen aning vad han sa för blessing men vi fick en Bindi som kändes väldigt kall och började klia efter ett tag men det var en intressant upplevelse. Intressant var också att få se en lokal valprocess i världens största demokrati.

Här träffade vi de första svenskarna, två tjejer från Kalmar. De reste runt i två veckor men kände sig lurade på kostnaden för chaufför och hotellen det sista hade en för äcklig dusch. Vi är så lyckligt lottade att fått alla tips från våra Indiska vänner så hitills har allt varit perfekt 👍🏾

Vi hade lunch på samma ställe, och den unga killen som nyligen startade restaurangen var fantastiskt trevlig och så glad. Så om ni besöker Chand Baori, ät lunch på The Step Well Restaurang. Utanför restaurangen fanns en tik med sin lilla valp 🐶. Tiken var skadad och hade säkert skyddat sin valp mot andra hundar, men skadan var inte djup, hon blir nog bra 💙. Hon tog glatt emot mat vi hade med oss från restaurangen. Det är väldigt svårt när man ser skadade djur, man vill bara ta med dem och vårda dem. Men jag säger till mig själv och barnen att vi kan inte göra så mycket när vi är på resa. Men vi ska fråga våra vänner om en indisk organisation som hjälper gatuhundar och donera pengar till dem 🐶💰.

Nu är vi framme i Bharatpur och har fått ett litet palats. Ikväll bara vila 🛏️ och imorgon på fågelsafari. Vi har fått ordnat med den bästa guiden eftersom de hörde att jag jobbar på ett fågelreservat i Sverige 😊🦅. Men här behöver man inte gå upp i ottan för bästa fågelskådningen, då jag fick tipset att i ottan är det för dimmigt för att se några fåglar, så det blir frukost vid 07.00 imorgon.

Dags att bara slappa som en prinsessa i vårt lyxrum.

Vi hörs imorgon :)

In English:

On December 17, we leave Jaipur for Bharatpur.

Now it strikes me what an incredible journey we are undertaking with the children. Imagine six weeks together in India. After a week in the country, one starts to become a bit calmer with all the impressions and begins to enjoy in a different way. It's hard to describe, but it's a wonderful feeling and an incredible gratitude for everything one has ❤️. Perhaps this is when the vacation truly begins? Just think of the luxury of six weeks together!!! 🇮🇳

The day started by heading to B, about a 3-hour drive, but today it turned into a fun journey with lots of laughter as we experimented with Google Translate with sound. Oh, how we and Natesh laughed 🤣.

A stop along the way was Chand Baori Step Well. Chand Baori is a historic stepwell located in Abhaneri, Rajasthan. It is one of the deepest and most impressive step wells in India, built in the 8th century by King Chanda of the Nikumbha dynasty. We didn't take a guide this time either; it's so much calmer that way :) but it wasn't calm for poor Kira. She became the attraction of the place. Two teenage girls tried to include Kira in a selfie. She firmly declined 🙅. Milo felt braver today and offered, but they only wanted Kira. After the steps, we went to a temple where we received a blessing, and there were the girls again, even more determined. They were friendly, but they took the daughter by the arm and started walking decisively to take pictures. I had to rescue her, and she was a bit scared. So now she never wants to become a celebrity. A tip is to bring all our children to India if they have the idea of becoming celebrities 😆😉.

We had lunch at the same place, and the young guy who recently started the restaurant was amazingly nice and cheerful. So if you visit Chand Baori, have lunch at The Step Well Restaurant. Outside the restaurant, there was a female dog with her little puppy 🐶. The female was injured and had probably protected her puppy from other dogs, but the injury wasn't deep; she'll probably be fine 💙. She gladly accepted the food we had from the restaurant. It's very difficult when you see injured animals; you just want to take them and care for them. But I tell myself and the children that we can't do much when we're on a trip. But we'll ask our friends about an Indian organization that helps street dogs and donate money to them 🐶💰.

Now we've arrived in Bharatpur and got a little palace. Tonight, just rest 🛏️, and tomorrow, it's a bird safari. We've arranged for the best guide since they heard that I work at a bird reserve in Sweden 😊🦅. But here, you don't need to get up at the crack of dawn for the best bird watching, as I was advised that in the early morning, it's too foggy to see any birds, so breakfast will be at 7:00 tomorrow.

Time to relax like a princess in our luxury room.

We'll talk to you tomorrow :)