Milo berättar om luftföroreningarna: Vilken tur att vi i Sverige inte behöver oroa oss för luftföroreningarna som i Delhi. Under pandemin berättade vår vän att himlen var blå och luften var frisk, eftersom alla fabriker var stängda och ingen körde bil 🚙 Men nu är vi tillbaka som innan. Inne i vår bil är luften okej, men ibland måste man sätta på sig masken 😷 eftersom man känner att det sticker i halsen. Trots detta bär nästan ingen i Indien mask ute på gatorna, även om de andas in en av världens farligaste luft. Människan har lätt att vänja sig 🤔 ☺️ bra eller dåligt ???

In English:

Milo is taking about the air pollution - - What luck that we in Sweden don't have to worry about air pollution like in Delhi. During the pandemic, our friend told us that the sky was blue and the air was fresh because all factories were closed, and no one was driving cars 🚙 But now, we're back to how it was before. Inside our car, the air is okay, but sometimes you have to put on the mask 😷 because you feel a burning sensation in your throat. Despite this, almost no one in India wears a mask outside, even though they are breathing in some of the world's most dangerous air. People easily get used to things 🤔 ☺️ good or bad???" It seems like a well-written description of the situation, expressing both relief about the air quality in Sweden and concern about the pollution in Delhi. The use of emojis adds a touch of emotion and perspective to the narrative. Overall, it's a good representation of the original Swedish text.