12 december 2023 Delhi och Gurgaon

Idag hade vi vår första utflykt till Delhi. Men vi började dagen med att följa med Laxmi och handla lite frukt och grönsaker strax utanför, men innanför det komplex de bor i. 🛒🍏🥦 Det stora äventyret började dock när vi åkte taxi in och runt Delhi. Oj, vilken upplevelse det var att sitta i taxin. Vad vi skrattade, gapade, blundade, och häpnades över hur man kör och allt detta tutandet. 🚖😄👀🙉 Det kändes som om vi satt och tittade på en film som utspelades sig utanför bilens fönster. 🎬🚗

Vårt första stopp var Waste to Wonder, Jodphur, Delhi en liten, annorlunda men fin park där det fanns skulpturer av olika kända byggnader runt om i världen. Det häftiga var att allt var gjort av skrot av alla dess slag, men gjort så vackert. Parken hade små gulliga ekorrar som sprang omkring och plockade mat, precis som våra fåglar gör hemma bland caféborden. 🌳🐿 Men höjdpunkten blev nog ändå när alla hoppade på den snabba rörliga tjuren. Som vi skrattade. Billigt var det också, bara 6 SEK. 😄🎢

Nästa stopp blev Khan Market, en fin och lite överklassig marknad som vi hade blivit rekommenderade att besöka och att äta italiensk mat för att barnen skulle få en paus från all stark indisk mat. Men pastan Milo beställde var "cooked Indian style," så den var ändå för stark att äta. 🍝🌶️😅

Sista stoppet blev i Lodhi Garden, och där tajmade vi en fantastisk solnedgång som gjorde parken helt magisk. Här såg vi flera som tog bröllopsfoton, så romantiskt. När vi tittade upp bland träden blev vi mållösa över att se så många örnar. Helt otroligt att se dem på så nära håll. Men det som Milo och Kira tyckte var mest magiskt var att få se de vilda aporna. Helt otroligt! En apa hade det väldigt roligt med en läskflaska som den försökte öppna. Roligt men ändå lite sorgligt att se dessa intelligenta fina djur behöva trängas med oss människor. 🌅🦅🐒

Efteråt tog taxin oss tillbaka till Gurgaon, och det blev cirka en timme av äventyrlig taxiresa. Vi tyckte dock att det var väldigt synd att ambulanserna vi såg var lika fast i trafiken som vi var. Väl hemma var vi helt slut och avrundade dagen med vår kära familj och masalate. 🚑🏠😴🍵

In English

December 12, 2023, Delhi and Gurgaon

Today we had our first excursion to Delhi. However, we started the day by accompanying Laxmi to buy some fruits and vegetables just outside, but within the complex they live in. 🛒🍏🥦 The big adventure began when we took a taxi in and around Delhi. Oh, what an experience it was to sit in the taxi. How we laughed, gaped, closed our eyes, and marveled at the way people drive and all the honking. 🚖😄👀🙉 It felt like we were sitting and watching a movie unfolding outside the car's window. 🎬🚗

Our first stop was Waste to Wonder, Jodphur, Delhi a small, unique but beautiful park where there were sculptures of various famous buildings from around the world. The cool thing was that everything was made from scrap of all kinds, but done so beautifully. The park had cute little squirrels running around and picking up food, just like our birds do at home among the café tables. 🌳🐿 But the highlight was probably when everyone jumped on the fast-moving bull. How we laughed. It was also cheap, only 6 SEK. 😄🎢

The next stop was Khan Market, a nice and slightly upscale market that we had been recommended to visit and to eat Italian food for the kids to take a break from all the spicy Indian food. But the pasta Milo ordered was "cooked Indian style," so it was still too spicy to eat. 🍝🌶️😅

The final stop was Lodhi Garden, and there we timed a fantastic sunset that made the park truly magical. Here, we saw several people taking wedding photos, so romantic. When we looked up among the trees, we were speechless to see so many eagles. It was incredible to see them up close. But what Milo and Kira found most magical was seeing the wild monkeys. Absolutely incredible! One monkey had a lot of fun with a soda bottle that it tried to open. Funny but still a bit sad to see these intelligent, lovely animals having to contend with us humans. 🌅🦅🐒

Afterwards, the taxi took us back to Gurgaon, and it was about an hour of adventurous taxi ride. However, we thought it was very unfortunate that the ambulances we saw were stuck in traffic just like we were. Once home, we were completely exhausted and rounded off the day with our dear family and masala tea. 🚑🏠😴🍵