En 5 minuters promenad från ett shoppingcenter till där vi bor, blev med så många kontraster. Kontraster från de rikas värld till de som har sitt liv på gatan. Visst vi visste det innan vi kom till Indien men det slår en verkligen. 🚶‍♂️💼🌆🏚️💔

In English

A 5-minute walk from a shopping center to where we live was filled with so many contrasts, from the world of the affluent to those who live their lives on the streets. Sure, I knew it before I came, but it really hits you. 🚶‍♂️💼🌆🏚️💔