14-16 januari - vi lämnar Agonda Beach för tre dagar i Majorda, en timme norr om Agonda Beach.

Jag började dagen med lite yoga på Agonda stranden. 🧘‍♂️ I början var jag inte helt avslappnad för jag tänkte på Milos erfarenhet med strandhundarna. Men det släppte snart, och jag fick tre goa hundar liggande runt mig medan jag gjorde yoga. Orealistisk känsla att göra yoga på en strand i Goa. Lite orealistiskt kändes det också för mig att uppnå den yoga jag såg en äldre dam göra på stranden. Jösses, den gamla kvinnan måste ha gummiband till ben, imponerande, men hon måste ha tränat hela sitt liv på Goas stränder. 🏝️ 🧘‍♀️

Vi packade alla väskor 🧳 lämnade dem på hotellet och tog promenaden till det fantastiska frukoststället där vi alla blir mätta, även Kira 🤭 På vägen dit gick vi in i några affärer. Milo ville köpa några stenar, Hardy en T-shirt, då han inte har några rena kvar, och Kira ville bara kolla runt. Min talang för prutning har blivit på topp. I början av vår resa var jag snäll och tänkte mest att de behöver pengarna bättre än mig. Men nu efter fem veckor har den snälla sidan försvunnit, och jag har blivit så trött på att hela tiden känna mig utnyttjad och lurad. Så nu är jag tuff 😎 Efter att ha prutat för Milos stenar kom en lokal fram till mig och sa: "You are an outstanding bargainer." 😂 Milo har även gjort en liten film om hur man ska pruta i Indien. Jag lägger upp den sen.

Favorit stället för frukost - Agonda beach 


Taxin stod och väntade på oss när vi kom tillbaka till hotellet och tog oss sedan till Majorda. Men inte förrän den fick vända en gång för att hämta en väska vi glömt 😂 Det blir fler och fler väskor att hålla reda på efter resans gång 😜

Det är en väldigt vacker Home Stay som vi har kommit till. Som sagt, rekommendation från vår vän i Delhi som har stil. Vi var lite oroliga över hur det skulle kännas att lämna fantastiska Agonda Beach, men vi är alla väldigt glada över att få tre dagar här. Barnen leker i timmar i poolen 🏊‍♂️ tills läpparna är alldeles blåa. Då har man varit länge i poolen då det är 30 grader varmt i luften 😹 .

Fantastiskt fint boende på Home Stay - Vivenda dos Palhacos


Hemmet ägs av ett brittiskt syskonpar som har tre generationer bakom sig boende i Indien. De har också flera generationer Basset hundar i sina ägor. Idag finns en gammal basset , som nästan är blind men med utmärkt luktsinne. Han strosar runt lite överallt och får en vänlig klapp av barnen. Ägarna ska få en Basset valp om 1-2 veckor. Synd att vi inte är här då, för valpar är ju det gulligaste som finns. 🥰

Den gamla Basset ägde stället


Vi gick till stranden för att se solnedgången 🌅 och för att äta middag vid ett Beach Shack. Oj vilken skillnad det är från beachen i Agonda. Här var det full action med en massa folk och aktiviteter. På kvällen lyste hela stranden upp av neonfärger som alla Beach Shack hade satt upp. På vattnet var det banan boats 🍌 🚤, jetski och typ paragliding efter en båt 🪂 🛥️. Vi lärde oss att plingandet på beachen menades att det kommer en en cykel med glass 🍦 🚴‍♀️.

Full action på Majorda beach
Glass i stora lass


Här fanns det så många strandhundar, och två av dem satte sig bredvid oss vid middagsbordet vid stranden. De såg väldigt friska ut, men det gör ändå ont i hjärtat att se dem. Dottern blev väldigt ledsen, och tårarna rann på kinden. Hon tycker att alla hundar ska ha ett hem och kärlek 🧡 🐶. Hon är nu bestämd att vi ska samla pengar 💴 och sedan ska vi under minst ett år åka och hjälpa gatuhundar. Absolut sa jag, jag är på.

Det som är mysigt med ett Home Stay är att man kan hänga i hela huset. Det ger fina chanser att hitta sin vrå och spela spel, som Hardy och Milo gjorde en bra bit in på kvällen.

Imorgon väntar full semester - med att göra typ ingenting 😃 🌴 ☀️

God natt 😽

15 januari - Goa - Home Stay

Idag har vi gjort som planerat, att göra ingenting. För oss blev dagens ingenting, bada i poolen, få världens bästa massage, hänga vid poolen och äta, äta middag på Home Stay, mysa och massera den gamla hunden. Vi har också haft tid till mycket spel, lärt barnen spela Black Jack till exempel. 🃏 Tid för läxor 📕 Det krävs mycket disciplin att sitta med läxor när det är så mycket annat roligt att göra. Sen har jag haft tid att komma ikapp med bloggen också. Det mest spännande idag för Milo och Kira var att få prata med sina vänner i Sverige. 🇸🇪

Tid för spel 

Tänk att göra ingenting ändå kan göra dig så trött 🥱

Imorgon väntar en dagsutflykt, så bäst att sova nu.

God natt 😴

16 januari - Old Goa inte familjens bästa utflykt.

Morgonen startade lugnt, och sen frukost på Home Stay. Det märks att här är det nog mest brittiska gäster som kommer, för det är västerländsk frukost som gäller här, toast, scrambled eggs, baked beans och här har de även gröt. I Goa går pengarna fort, för allting är dubbelt så dyrt, men det är den rikaste delstaten i Indien med den högsta BNP per person.

Efter frukosten tog vi en taxi till en Spicy Farm🌶️.Det var inte riktigt som jag hade förväntat mig. Jag hade sett framför mig hur man åkte runt på gården och såg hur de jobbar, skördar - man ser hur en sådan odling ser ut. Men det fick man inte alls. Istället fick man gå en liten stig där det fanns exemplar av kryddorna de har på plantaget. Det var intressant att se hur kryddor växer, för det har vi aldrig sett.

Kanelträd 
Vanilj är en klätterväxt 


Det ingick lunch, och den var väldigt god. Men för barnen var den för stark, det är ju ändå lunch på en spice farm 😂 Sen fanns det såklart en shop. Hela plantaget skörd går till att sälja till turisterna. Men här är det mest inhemska turister så priserna var helt ok 👌

Sen tog vår guide Hardy oss till Old Goa för att se på bland annat Asiens äldsta kyrka. Men den turen var inte alls uppskattad av 3/4 av gruppen 😜. Att promenera i staden och se kyrkor i 32 graders värme 🥵 var som sagt inte allas favorit. Väl tillbaka tog vi ett dopp i poolen.

Gamla Goa blev inte en populä utflykt


Middag åt vi utanför vårt Home Stay, då det är mycket billigare och lite mer smak på maten, för det är verkligen UK-anpassat 🇬🇧. Restaurangen vi gick till hade väldigt god mat men hela stämningen som musik och gäster var definitivt UK-anpassat. Minnet gick tillbaka till när jag var guide på Lanzarote. Det kändes verkligen som en charterdestination på en av Kanarieöarna . Det kändes inte alls som Indien. Vi blev förundrade hur dessa gamla britter ens orkar ta flyget över till Indien. Men som sagt maten var väldigt god och fina val av indisk mat. Det jag typ alltid väljer och blivit min favorit har blivit Paneer av olika slag. Det går aldrig fel.

Kunde vara på Kanarieöarna - men maten var god


Imorgon tar vi flyget till Delhi. Det kommer att bli ett kärt återseende att se vår indiska familj. Om det sen blir ett kärt återseende att se vårt hem inbäddad i minus 18 grader återstår att se 🥶.

God natt 😴

In English:

14-16 January leaves Agonda Beach for three days in Majorda, one hour north of Agonda Beach

I started the day with some yoga on Agonda beach. 🧘‍♂️ In the beginning, I wasn't completely relaxed because I was thinking about Milo's experience with the beach dogs. But it soon faded away, and I had three friendly dogs lying around me while doing yoga. Unreal feeling to do yoga on a beach in Goa. It also felt a bit unrealistic for me to achieve the yoga I saw an older lady doing on the beach. Goodness, the old lady must have rubber bands for legs, impressive, but she must have trained her whole life on Goa's beaches. 🏝️ 🧘‍♀️

We packed all our bags 🧳 and took a walk to the fantastic breakfast place where we all get full, even Kira 🤭 On the way there, we went into some shops. Milo wanted to buy some stones, Hardy a T-shirt since he didn't have a clean one left, and Kira just wanted to look around. My talent for bargaining has reached its peak. At the beginning of our journey, I was kind and mostly thought that they need the money more than me. But now, after five weeks, the kind side has disappeared, and I've become so tired of constantly feeling exploited and cheated. After bargaining for Milo's stones, a local came up to me and said, "You are an outstanding bargainer." 😂 Milo has also made a little film about how to bargain in India. I'll post it later.

The taxi was waiting for us when we returned and then took us to Majorda. But not until it had to turn once to pick up a bag we forgot 😂 There are more and more bags to keep track of after the journey 😜

It's a very beautiful Home Stay that we've come to. As mentioned, a recommendation from our friend in Delhi who has style. We were a bit worried about how it would feel to leave fantastic Agonda Beach, but we're all very happy to have three days here. The kids play for hours in the pool 🏊‍♂️ until their lips are all blue. Then you've been in the pool for a long time since it's 30 degrees warm in the air 😹. The home is owned by a British couple with three generations behind them living in India. They also have several generations of Basset hounds on their property. Today, there is an old Basset who is almost blind but has an excellent sense of smell. He strolls around a bit everywhere and gets a friendly pat from the kids. They are getting a Basset puppy in 1-2 weeks. Too bad we're not here then because puppies are the cutest.

We went to the beach to see the sunset 🌅 and to have dinner at a Beach Shack. Oh, what a difference from the beach in Agonda. Here, it was full of action with a lot of people and activities. In the evening, the entire beach lit up with neon colors from all the Beach Shacks. On the water, there were banana boats 🍌 🚤, jet skis, and something like paragliding behind a boat 🪂 🛥️. We learned that the ringing on the beach meant a bicycle with ice cream 🍦 🚴‍♀️.

There were so many beach dogs here, and two of them sat down next to us at the dinner table on the beach. They looked very healthy, but it still hurts in the heart to see them. The daughter became very sad, and tears ran down her cheek. She thinks that all dogs should have a home and love 🧡 🐶. She is now determined that we should collect money 💴 and then we should go and help street dogs for at least a year. Absolutely, I said, I'm in.

What's nice about a Home Stay is that you can hang out in the whole house. It gives nice opportunities to find your corner and play games, like Hardy and Milo did well into the evening.

Tomorrow awaits a full vacation - doing almost nothing 😃 🌴 ☀️

Good night 😽

15 January -

Today we did as planned, to do nothing. For us, today's nothing was swimming in the pool, getting the world's best massage, hanging out by the pool, and eating. Eating dinner at the Home Stay, cuddling, and massaging the old dog. We also had time for a lot of games, taught the kids to play Blackjack, for example. 🃏 Time for homework 📕 It takes a lot of discipline to sit with homework when there are so many other fun things to do. Then I had time to catch up with the blog too. The most exciting thing today for Milo and Kira was to talk to their friends in Sweden.

Imagine that doing nothing can still make you so tired 🥱

Tomorrow awaits a day trip, so it's best to sleep now.

Good night 😴

16 January - not the family's best excursion today.

The morning started calmly, and then breakfast at the Home Stay. It's noticeable that there are probably mostly British guests here because it's Western breakfast that applies here, toast, scrambled eggs, baked beans, and here they also have porridge. In Goa, money goes fast because everything is twice as expensive, but it's the richest state in India with the highest GDP per person.

After breakfast, we took a taxi to a Spicy Farm. It wasn't quite what I had expected. I had imagined driving around the farm and seeing how they work, harvest - seeing what such a cultivation looks like. But that's not what we got at all. Instead, we had to walk a little path where there were specimens of the spices they have on the plantation. It was interesting to see how spices grow because we've never seen that.

Lunch was included, and it was very good. But for the kids, it was too spicy, after all, it's lunch on a spice farm 😂

Then our guide Hardy took us to Old Goa to see, among other things, Asia's oldest church. But that tour was not appreciated by 3/4 of the group 😜. Walking in the city and seeing churches in 32-degree heat 🥵 was not everyone's favorite. Back at the Home Stay, we took a dip in the pool.

We ate dinner outside our Home Stay since it's much cheaper and a bit more flavorful, as it's really UK-adapted 🇬🇧

Tomorrow, we're taking the flight to Delhi. It will be a dear reunion to see our Indian family. Whether it will be a dear reunion to see our home embedded in minus 18 degrees remains to be seen 🥶.