11–13 januari: Tåg till Goa och Agonda Beach

Det var tufft att stiga upp vid 04-tiden, och jag hade en dålig natt, men vi kom alla iväg i tid och hade en bra stund på tågstationen innan tåget anlände. Vi hade bokat AC 1, som inte var den bästa klassen, och våra platser låg inte bredvid varandra. Det var inga sittplatser, utan liggplatser 🛏️ 😹. I början hatade barnen oss, för det var inte alls det tåg 🚂/vagn de hade tänkt sig, och inte vi vuxna heller för den delen. Barnen typ hatade oss de första 30 minuterna och ville ALDRIG åka på semester med oss igen. Det var inte första gången vi hörde detta under resan 😂. Men sen, när jag fick tag i rena lakan och gjorde det mysigt på våra liggplatser med lakan överallt, blev det faktiskt väldigt mysigt även enligt barnens standard. Att de kunde slappa och titta på en nedladdad film 🎥 🍿 på paddan hjälpte också lite 😜.

Trångt och fullt på tåget - barnen inte så gladaSen väntade 10 timmars tågresa. Men när resan var klar sa vi alla – så fort det gick ⏰. Som alltid händer det saker i Indien; det är aldrig tråkigt. Vi pratade med folk, köpte chai som de hela tiden sålde, och vi åt den bästa lunchen, en "Train-deriverad Pizza". Alltså, dessa indier är snabba på att leverera Amazon-paket och fantastiska på att leverera mat överallt. Det finns en app som visar vilka restauranger som finns längs med tågets alla stopp. Sen kan man beställa mat, och de kommer till din vagn med maten. Hur fantastiskt är inte det? Vi åt alla en väldigt god pizza 🍕.

Milo har fått tycke för Chai 

Att titta ut under denna tågresa var en annan upplevelse än i norra Indien. Här var det harmoniskt att se landskapet susa förbi utan att se så allt för mycket misär som vi såg under tågresorna i norra Indien 🇮🇳.

Jo, jag nästan glömde berätta att på tåget träffade vi en svensk/indisk familj som också var på resa. Barnen tyckte det var mysigt att få lyssna och prata svenska 🇸🇪 med andra än oss föräldrar.

Väl framme i Goa väntade en taxi som hotellet ordnat. Vi såg inte så mycket på vägen, för det var mörkt, men när vi kom fram till hotellet hörde vi havets vågor. Och det var dessa vågor som vi somnade till. 🌊 😴.

Havet precis framför vår beach hut 

12 januari: Goa, stranden, Milo jagad av hundar 🐕 🐶

God morgon. Jösses, det är inte ofta man vaknar till bruset av vågorna och tittar ut och ser havet precis framför dig. Vi har ett underbart boende precis vid stranden. Alltså, jag menar ett helt makalöst boende; vilken lyx och vilket lugn.

Vår Beach Hut 

Men stackars Milo fick inte en lugn morgon. Han skulle själv gå ner till stranden för att känna på vattnet innan frukosten. Sen hörde vi ett tjut, hundskall, och vi såg vår stackars son bli jagad av åtta gatuhundar. Som tur var fanns det en hjälte på stranden som tog hand om Milo och jagade bort hundarna. Det tog hela morgonen att få Milo lugn. Men med en massa glass och roliga videos försvann den tråkiga händelsen från hans minne.

Många hundar bor på stranden - för det mesta lugna men ibland skrämmer de med att jaga barn på stranden.


Nu när vi går på stranden igen är han tack och lov inte rädd för hundarna. Det är tur det, för här finns det massor av hundar. Men alla är ganska tjocka. De får mat från restaurangerna längs stranden. På kvällen har vi hört mycket hundskall och hundslagsmål. Det är verkligen en fight på liv och död. Väldigt hemskt att höra hunden som far illa. Men vi kan inte göra något.

Det vi dock kan göra är att mata katten som har hittat trygghet på vår balkong. Vi ger den mat och vatten och hoppas på att allt går bra för den. Den ser välmående ut 🐱 🙂.

Vår nya vän blev iallafall mätt dagarna vi hade ihop

Hardy, vår utmärkta guide, har hittat ett fantastiskt frukostställe till oss. Man märker verkligen att Goa är för turister, för här snackar vi inte indisk frukost utan overnight oats, pannkakor 🥞, fruktsallad, gröt och en massa annat gott. Att det finns många svenskar fick vår dotter erfara på ett litet pinsamt sätt. Det satte sig nämligen en man på vårt bord eftersom restaurangen där vi åt frukost var full. Efter en stund sa Kira - mamma, det är lite läskigt när han tittar på mig. Då lutade han sig fram och sa - jag pratar svenska, skratt 😂. Han var här på en veckas yogaretreat. Det är väldigt mycket yoga här och, som sagt, många blekfisar. Att det är ett turistställe märker man förutom på maten som erbjuds; att allt är mycket dyrare än vad vi är vana vid. Det som säljs är bara souvenirer och kläder av dålig kvalitet. Det finns inga fruktstånd och annat som lokalbefolkningen skulle handla. Men med det sagt är det också väldigt skönt för oss. Som en vän sa - Nu har ni semester i Indien 🇮🇳 ☀️.

Ett minne idag var att bada med dottern medan solen gick ner. Så varmt i vattnet. Denna resa har verkligen gett oss så många fantastiska minnen för livet som hela familjen kan dela på. 🧡.

Magisk solnedgång över Arabiska havet 

Efter en fin middag somnade vi igen till havets brus 🌊.

13 januari: Goa - relax

Idag vaknade jag med solen ☀️ och gick en promenad på stranden. Nu var det svalt jämfört medde 30 graderna det blir under dagen. Det var många hundar som sov på stranden, och fiskarna drog upp sina nät direkt på stranden och tog upp fisken.

Frukosten hade vi på samma ställe som igår.

Det är härliga vågor här i Goa, så vi hyrde ett par buggie boards, och barnen fick prova på att surfa 🏄. Det var väldigt roligt. Sen blev det bad i solnedgången igen och en god middag.

Vi är på våra sista dagar, och vi är så glada att vi spenderar dem i full relax. Att besöka norra Indien före södra var ett lyckokast. Om vi hade varit här och sedan åkt upp till allt kaos i norr hade vi kanske vänt tillbaka efter några dagar till stranden i Agonda :)

Härliga strandpromenader - Agonda Beach

Vår tyska granne på hotellet har rest 🧳 i Indien 🇮🇳 sedan september, och hon har upplevt mycket och känner att hon är klar med Indien. Jag frågade henne om hon ändå skulle komma tillbaka, vart skulle hon åka? Då sa hon Agonda Beach och just detta hotell. Vilken tur att vi också valde detta ställe 🍀👍🏾.

Imorgon åker vi vidare för våra tre sista nätter i Goa. Det är ett ställe som våra vänner i Delhi rekommenderat. Det ligger inte vid stranden men har en pool 🏊‍♂️ och ligger 10 minuter från en 25 km lång strand 🏝️.

God natt 😴

In English:

11-13 January: Train to Goa and Agonda Beach

It was tough to get up at 4 a.m., and I had a rough night, but we all got ready on time and had a good while to wait before the train arrived. We had booked AC 1, which wasn't the best class, and our sleeping berths weren't next to each other. There were no seats, only sleeping berths 😹. In the beginning, the kids hated us because it wasn't at all the train 🚂/carriage they had imagined, and neither did the adults. The kids kinda hated us for the first 30 minutes and swore they'd NEVER go on vacation with us again. It's not the first time we've heard this during this trip 😂. But then, when I got hold of clean sheets and made our sleeping berths cozy with sheets everywhere, it actually became very comfortable, even by the kids' standards. The fact that they could relax and watch a downloaded movie 🎥 🍿 on the tablet helped a bit too 😜.

Then, a 10-hour train journey awaited us. But when the trip was over, we all said - as soon as possible ⏰. As always, things happen in India; it's never boring. We talked to people, bought chai that we were offered all the time, and had the best lunch, a "Train-derived Pizza." Seriously, these Indians are quick to deliver Amazon packages and fantastic at delivering food everywhere. There's an app that shows the restaurants along all the train stops. Then you can order food, and they bring it to your carriage. How fantastic is that? We all ate a very good pizza 🍕.

Looking out during this train journey was a different experience than in northern India. Here, it was mostly peaceful to see the landscape whiz by without seeing as much misery as we saw during the train journeys in northern India 🇮🇳.

Oh, I almost forgot to tell you that on the train, we met a Swedish/Indian family who was also on a trip. The kids thought it was nice to listen and speak Swedish 🇸🇪.

Upon arriving in Goa, a taxi awaited us, arranged by the hotel. We didn't see much on the way because it was dark, but when we arrived at the hotel, we heard the waves of the sea. And it was to these waves that we fell asleep. 🌊 😴.

12 January: Goa Beach, Milo chased by dogs

Good morning. My goodness, it's not often you wake up to the sound of waves and look out to see the sea right in front of you. We have a wonderful accommodation right by the beach. I mean, an absolutely fantastic accommodation; what luxury and what tranquility.

But poor Milo didn't have a calm morning. He wanted to go down to the beach by himself to feel the water before breakfast. Then we heard a scream, barking, and we saw our poor son being chased by eight street dogs. Fortunately, there was a hero on the beach who took care of Milo and chased away the dogs. It took the whole morning to calm Milo down. But with a lot of ice cream, watching funny videos, the unpleasant incident disappeared from his mind.

Now when we go on the beach again, he is thankfully not afraid of the dogs. It's a good thing because there are a lot of dogs here. But they are all quite chubby. They get food from the restaurants along the beach. In the evening, we've heard a lot of barking and dog fights. It's really a fight for life and death. Very sad to hear the dog in distress. But we can't do anything.

What we can do, however, is feed the cat that has found refuge on our balcony. We give it food and water and hope everything goes well for it. It looks well 🐱 🙂.

Hardy, our excellent guide, has found a fantastic breakfast place for us. You can really tell that Goa is for tourists because we're not talking about Indian breakfast, but overnight oats, pancakes, fruit salad, porridge, and a lot of other tasty things. Our daughter had a slightly embarrassing encounter, realizing there are many Swedes around. A man sat at our table because the restaurant where we had breakfast was full. After a while, Kira said - mom, it's a little creepy when he looks at me. Then he leaned forward and said - I speak Swedish, laughing 😂. He was here for a week-long yoga 🧘 retreat. There's a lot of yoga here, and as I said, many, many fair-skinned people. You can tell it's a tourist place not only from the food offered; everything is much more expensive than we're used to. What's sold are just souvenirs and low-quality clothes. There are no fruit stands and other things locals would buy. But with that said, it's also very nice for us. As a friend said - Now you have a vacation in India 🇮🇳 ☀️.

A memory today was swimming with my daughter while the sun was setting. So warm in the water. This trip has really given us so many fantastic memories for a lifetime that the whole family can share. 🧡.

After a nice dinner, we fell asleep again to the sound of the waves 🌊.

13 January: Goa - relax

Today I woke up with the sun and took a walk on the beach. Now it was cool compared to the 30 degrees it reaches during the day. There were many dogs sleeping on the beach, and the fishermen pulled up their nets right on the beach and then took out the fish.

Breakfast was at the same place as yesterday.

There are lovely waves here in Goa, so we rented a couple of buggy boards, and the kids got to try surfing 🏄. It was very fun. Then there was swimming in the sunset again and a good dinner.

Again, we'll fall asleep to the sound of the waves, and tomorrow we're heading to our last three nights in Goa before flying to Delhi.

We're on our last days, and we're so happy to spend them in complete relaxation. Choosing northern India before southern was a stroke of luck. If we had stayed here and then gone up to all the chaos in the north, we might have turned back after a few days to the beach in Agonda :)

Our German neighbor has been traveling 🧳 in India 🇮🇳 since September, and she has experienced a lot and feels she's done with India. I asked her if she would still come back; where would she go? Then she said Agonda Beach and this hotel. Lucky that we also chose this place 🍀👍🏾.

Tomorrow we'll move on for our last three nights in Goa. It's a place recommended by our friends in Delhi. It's not by the beach but has a pool 🏊‍♂️ and is 10 minutes away from a 25 km long beach 🏝️.

Good night 😴