19 december - Agra - Taj Mahal

I Agra försökte vi vakna så tidigt som möjligt för att få se Taj Mahal innan de tusentals andra besökarna anlände. Där vi bodde kunde man promenera till Taj Mahal så klockan 7.30 träffade vi vår guide utanför hotellet, en person som Natesh kände.

Det var en omfattande process innan vi kunde komma in, men guiden manövrerade genom köerna på ett smidigt sätt. Det var endast tillåtet att ta med in vatten, mediciner och smink – det sistnämnda är tydligen viktigt om man är en poserande indier. 🤣

Att stå öga mot öga med Taj Mahal är ett av de få ögonblicken i mitt och Hardys liv då vi blivit  helt tagna, denna byggnad är hundra gånger vackrare och mer magiskt än vad vi hade förväntat oss 😍 Det är den vackraste byggnad jag någonsin har sett. Man tror att det är en tavla man sitter och tittar på en tavla 🖼️  Jag skulle kunna sitta där hela dagen och bara titta på den.

Det var precis detta Shah gjorde när han sörjde sin fru Mumtaz ❤️, han byggde detta mausoleum år 1632. Det tog 17 år att bli klart och ytterligare 5 år för att få de tillhörande byggnaderna på plats. Hela Taj Mahal är fullständigt symmetriskt och har så många detaljer överallt. Om det är något jag skulle återvända till i Indien är det detta mästerverk, men nästa gång skulle jag vilja besöka det vid soluppgången. 🌅

Vi hade dock tur denna dag; det var inte alltför mycket folk. Vi lät guiden gå medans vi var kvar vid Taj Mahal, eftersom vi bara ville sitta och njuta och suga in detta mästerverk . Guiden blev inte särskilt glad, eftersom han ville visa vilka affärer vi skulle besöka efter Taj Mahal men vi var bestämda och sa tack och hej. Vi blir bättre på att vara tydliga och raka med vad vi vill, annars blir allt en mycket lång process. 😅

Det var svårt att lämna Taj Mahal; vi kunde som sagt ha suttit där hela dagen, men barnen var trötta och hungriga. Vi gick tillbaka till hotellet, och när vi väl var där blev stackars Kira sjuk med feber, så vi tillbringade hela dagen på hotellrummet. Nu har vi dock fått ett nytt rum med fönster, så det känns helt okej. Vi tittade på intressanta indiska musikvideor på TV:n i rummet 📺, alla videos med stor dramatik. Vi fattade inte mycket så vi skapade våra egna historier om vad som hänt 😂 Sedan beställde vi rumservice – trevligt, trevligt.

Kira mår bättre nu på kvällen ❤️, och det är en stor lättnad eftersom det känns lite skrämmande att ha ett sjukt barn i ett främmande land. Jag är väldigt tacksam för mitt hemmaapotek som jag tog med mig från Sverige: termometer 🌡️, paracetamol 💊 och lite annat.

Ikväll sover vi bättre med ett fönster i rummet, och vi kommer säkert alla drömma om Taj Mahal.

God natt 😴

In English

On December 19th - Agra - Taj Mahal

In Agra, we tried to wake up as early as possible to see the Taj Mahal before the thousands of other visitors arrived. Where we stayed, we could walk to the Taj Mahal, so at 7:30, we met our guide outside the hotel, someone Natesh knew.

It was a comprehensive process before we could enter, but the guide maneuvered through the lines smoothly. Only water, medications, and makeup were allowed inside – the latter apparently important if you're a posing Indian. 🤣

To stand face to face with the Taj Mahal is one of the few moments in mine and Hardy's lives where we were completely captivated. This building is a hundred times more beautiful and magical than we expected 😍 It is the most beautiful structure I have ever seen. You think you're sitting and looking at a painting 🖼️ I could sit there all day just gazing at it.

That's precisely what Shah did when mourning his wife Mumtaz ❤️; he built this mausoleum in 1632. It took 17 years to complete and an additional 5 years to get the associated buildings in place. The entire Taj Mahal is perfectly symmetrical with so many details everywhere. If there's anything I would return to in India, it's this masterpiece, but next time, I'd like to visit it at sunrise. 🌅

Luckily, there weren't too many people this day. We let the guide go while we stayed at the Taj Mahal because we just wanted to sit, enjoy, and absorb this masterpiece. The guide wasn't too pleased since he wanted to show us which shops to visit after the Taj Mahal, but we were firm and said thank you and goodbye. We're getting better at being clear and direct about what we want; otherwise, everything becomes a very long process. 😅

It was challenging to leave the Taj Mahal; as mentioned, we could have sat there all day, but the kids were tired and hungry. We returned to the hotel, and once there, poor Kira fell ill with a fever, so we spent the entire day in the hotel room. Now, however, we have a new room with a window, so it feels quite alright. We watched interesting Indian music videos on the room's TV 📺, all with a lot of drama. We didn't understand much, so we created our own stories about what happened 😂 Then we ordered room service – nice, nice.

Kira is better now in the evening ❤️, and that's a huge relief because it feels a bit scary to have a sick child in a foreign country. I'm very grateful for my home pharmacy that I brought from Sweden: thermometer 🌡️, paracetamol 💊, and some other things.

Tonight, we sleep better with a window in the room, and we'll surely all dream about the Taj Mahal.

Good night 😴