Den 8 januari - Idag har vi ägnat oss åt västerländska aktiviteter. Vi fick tipset att på vägen till Gopi stanna vid ett enormt köpcenter med en matgalleria där barnen kunde få lite välkänd mat, såsom pizza. Dottern blev mycket glad över att få äta pizza, och Milo, stackaren med en lös tand 🦷, fick i sig några dumplings. Det är alltid intressant att gå in i affärer i ett annat land. Här var det dock inte så annorlunda jämfört med andra stora köpcentrum vi sett i USA 🇺🇸, till exempel.

Det var lite roligt att se att de hade ett minitivoli där inne. Här fick man plats med en hel del saker på liten yta 😂.

Vi gick in i en stor, typiskt indisk Ica Maxi där de hade allt. Jag har aldrig sett så många olika sorters brytbönor och så många olika sorters dadlar, allt i lösvikt 🛒.

Food Court liknar de i USA

Nästa stora äventyr blev hemma hos Gopi, då Milo upptäckte en enorm tusenfoting i badrummet och blev galet rädd. Den var enorm, det håller jag med om, och hade två stora klor där bak. Gopi sa att om den biter dig blir du svullen som vid ett getingbett 🐝, men du dör inte, som Milo trodde 😂.

Imorgon ska Gopis fyra hundar till veterinären. Valparna ska genomgå en kontroll, och det ska även de stora. Kerala har, vad jag tror, ett unikt veterinärsystem. Här får alla husdjur gratis veterinärvård, som betalas av delstaten Kerala. Eller inte helt gratis; man får betala 30 rupees under en fyra veckors period om djuret behöver vård. Det finns djurambulanser som ägs av delstaten och åker ut för att hämta husdjur som behöver vård. Men imorgon kommer en privat djurambulans till Gopi och hämtar upp hans hundar för en checkup. Han väljer en privat ambulans eftersom de även hjälper till med att klippa klorna 😃. Det vore något för Sverige att införa, att alla husdjur ska ha rätt till veterinärvård precis som människor – fattiga som rika – har rätt till vård för sina husdjur! 🚑 🏥 🐎 🐕 🐈.

Strömmen går ofta på kvällarna, det är väldigt vanligt här. Då kommer ljusen fram 🕯️

Läxorna görs i skenet av stearinljus


Sov gott, alla världens husdjur. Jag hoppas att ni alla får den vård ni förtjänar 🧡

In English:

The 8th of January - Gopi, Dogs, and Shopping Mall 🗓️🐶🛍️

Today, we've engaged in Western activities. We were advised that on the way to Gopi, we should stop at an enormous shopping center with a food court where the kids could enjoy some familiar food such as pizza. The daughter was very happy to have pizza, and Milo, poor thing with a loose tooth 🦷, had some dumplings. It's always interesting to step into stores in another country. Here, it was not so different from other large shopping malls we've seen in the USA 🇺🇸, for example.

It was a bit amusing to see that they had a mini-amusement park inside. Here, you could fit a lot of things in a small space 😂.

We entered a large, typical Indian Ica Maxi where they had everything. I have never seen so many different types of snap beans and so many different varieties of dates, all in bulk.

The next big adventure was at Gopi's place when Milo discovered an enormous centipede in the bathroom and became extremely scared. It was enormous, I agree, and had two large claws at the back. Gopi said that if it bites you, you will get swollen like with a wasp sting 🐝, but you won't die, as Milo thought 😂.

Tomorrow, Gopi's four dogs are going to the veterinarian. The puppies will have a checkup, and the same goes for the big ones. Kerala has, as I believe, a unique veterinary system. Here, all pets receive free veterinary care, paid for by the state of Kerala. Or not entirely free, you have to pay 30 rupees over a four-week period if the animal needs care. There are state-owned animal ambulances that go out and pick up pets in need of care. But tomorrow, a private animal ambulance will come to Gopi and pick up his dogs for a checkup. He chooses a private one because they also help with trimming the nails 😃. That would be something for Sweden to introduce, that all pets should have the right to veterinary care just like us humans – whether poor or rich – have the right to care for our pets! 🚑 🏥 🐎 🐕 🐈.

Sleep well, all the world's pets. I hope you all receive the care you deserve 🧡.