Den 28 december - Det Gyllene Templet

Dagen började lite tidigare idag eftersom vi har lärt oss att om man orkar vara så tidig som möjligt på turistattraktionerna, då har man "mindre" folk att trängas med. MEN det är inte lätt att komma upp på morgonen för oss fyra, svårast är det för barnen - som sagt, det är jobbigt att vara turist 😂.

Vi tog en Uber till Gyllene Templet. Uber 🚘 fungerar perfekt här i Indien 🇮🇳 och det är fördelaktigt för man vet att man inte blir lurad på priset och det känns alltid skönt.

Vi hade lockat barnen med Gyllene Templet genom att säga att det är riktigt guld man ser skina, så det fanns lite förväntningar, men det sprack med dimman 😂 Vi såg inte mycket guld utan vi såg mest barfota fötter 🦶 🦶 man får nämligen inte gå in med skor 👞 i templet. Man fick tvätta både händer och fötter innan man kom in. Huvudbonad måste alla ha så Milo och Hardy fick några oranga, jag och Kira hade egna sjalar. Även om vi inte såg mycket, blev det en mystisk stämning med dimman och den konstanta sången i bakgrunden. Hardy fick också en ny upplevelse de frågade nämligen honom för ett kort, även mig några gånger. Så här fick Kira nästan vara i fred.

Milo och Hardy med sina oranga huvudbonader
Dimman låg tät och gav en magisk känsla 

Att komma in till det heliga templet var kön längre än högsäsong på Lisebergs populäraste attraktion så det skippade vi. Men något vi inte skippade var upplevelsen att sitta på golvet och äta med hundratals indier. Det var en makalös upplevelse. Kanske fel att säga, men jag kände mig som i en film där huvudpersonerna sitter i ett fängelse 😂 Alla fick sitta ned på rader, så kom de och slevade upp maten på plåtbrickor. Vattnet kom i något jag först trodde var en sådan där golvreningsmaskin, men det var för att servera vattnet 💦 Maten var väldigt god, men vi höll oss borta från vattnet och Kira höll sig helt borta från maten. Hon sa att hon tar hand om oss när vi blir magsjuka 😂 🤢.

Gratis mat för alla 

De serverar tusentals portioner varje dag, så de hade skapat en väldigt effektiv matleverans som imponerade. Barnen var dock inte särskilt imponerade av dagens äventyr, de ville helst åka tillbaka till hotellet och mysa. Efter en Domino pizza 🍕 för Kira tog vi en Uber till hotellet, och resten av eftermiddagen bestod av film för barnen och fantastisk massage för oss vuxna. Tid för läxor blev det också för barnen. De fick med sig en väska full med 20 kg läxor som de betar av 📕 då och då.

Kvällen avslutades med middag på hotellet och med en film 🍿 på Netflix. Imorgon åker vi tillbaka till Delhi för en natt innan vi åker upp till bergen och firar 🥳 nyår 🥂.

God natt 😴

In English:

December 28 - The Golden Temple

The day started a bit earlier today as we've learned that if you can manage to be at tourist attractions as early as possible, you'll have "less" crowd to contend with. BUT it's not easy to get up in the morning for the four of us, especially challenging for the kids - being a tourist is tough, as mentioned 😂.

We took an Uber to The Golden Temple. Uber 🚘 works perfectly here in India 🇮🇳, and it's advantageous because you know you won't be cheated on the price, which always feels reassuring.

We had enticed the kids with the enchanting Golden Temple, mentioning that it's real gold shining, so there were some expectations, but they shattered with the fog 😂 We didn't see much gold; instead, we saw mostly bare feet 🦶 🦶 as you're not allowed to enter the temple with shoes 👞. Everyone had to wash their hands and feet before entering. Headgear was also mandatory, so Milo and Hardy got some orange ones, and Kira and I had our own scarves. Even though we didn't see much, there was a mysterious atmosphere with the fog and the constant singing in the background. Hardy also had a new experience; they asked him for a photo, and me a few times. So, Kira almost got some peace.

Entering the sacred temple, the line was longer than the peak season at Liseberg's most popular attraction, so we skipped that. But one thing we didn't skip was the experience of sitting on the floor and eating with hundreds of Indians. It was an incredible experience. Maybe it's wrong to say, but I felt like I was in a movie where the main characters are sitting in a prison 😂 Everyone sat in rows, and they came and served the food on metal trays. Water came in something I initially thought was a floor cleaning machine, but it was to serve the water 💦 The food was very tasty, but we stayed away from the water, and Kira stayed completely away from the food. She said she'll take care of us if we get food poisoning 😂 🤢.

They serve thousands of portions every day, so they had created a very efficient food delivery system that impressed. However, the kids were not very impressed with today's adventure; they mostly wanted to go back to the hotel and relax. After a Domino's pizza 🍕 for Kira, we took an Uber back to the hotel, and the rest of the afternoon consisted of movies for the kids and a fantastic massage for us adults. There was also time for homework for the kids. They brought a bag full of 20 kg of homework that they tackle 📕 now and then.

The evening ended with dinner at the hotel and a movie 🍿 on Netflix. Tomorrow we head back to Delhi for a night before going up to the mountains to celebrate 🥳 New Year 🥂.

Good night 😴