Va, över 200 människor på ett flygplan ✈️😳✈️😳  sa Milo förskräckt. Flyget tog 8 timmar och var ganska smärtfritt men inte mycket sömn 😴 Men stort utbud av filmer och spel, även på svenska 🇸🇪 🍿

Vi var framme kl 06.00 lokal tid i Delhi. Vi slogs bakåt av den dåliga luften som mötte oss när vi gick luftgången från flyget. Aldrig känt något liknande. Som att andas in rök från en skogsbrand🔥 När vi kom ut från gaten möttes vi av en glad Indier 😁som sa att det var för långt att gå till passkontrollen så vi skulle åka med honom. Lite visste vi att han såklart ville ha pengar. Oh, vad besviken han blev när jag bara kunde erbjuda 40 SEK 😳😅.

Vi hade blivit varnande för den långa kön för visumkontroll men med e-visa hade vi en egen kö och det gick fort. 👍🏾Väl ute möttes vi av sådan glädje av vår Indiska familj. Kändes så skönt. I väntan på två Ubers fick vi sällskap av en välmående flygplatshund 🐕 Väldigt svårt att inte klappa och gosa med den, men Indien har det högsta antalet gatuhundar med rabies i världen så inget klappande 😔

Taxiresan tog 30 minuter till Gurgaon och det var väldigt lite trafik på motorvägen med 12 filer . Att det var lite trafik blev förklarat att det var söndag 📅

Väl framme möttes vi av stor kärlek och glädje❤️❤️❤️  Vi kunde inte fatta att vi till slut var hemma hos vår Indiska familj efter att tänkt på denna resa i flera år.

Nästa kapitel blir vila ut och sen se vad Delhi har att erbjuda innan vi åker vidare och gör Golden Triangeln på onsdag 🔱🔺

In English:

"Wow, over 200 people on an airplane ✈️😳✈️😳," exclaimed Milo in shock. The flight was 8 hours and relatively smooth, but there wasn't much sleep 😴. However, there was a wide selection of movies and games, even in Swedish 🇸🇪 🍿.

We arrived at 6:00 AM local time in Delhi. We were taken aback by the poor air quality when we walked through the jet bridge from the plane. Never felt anything like it, as if we were breathing in smoke from a forest fire 🔥. When we exited the gate, we were greeted by a cheerful Indian 😁 who said it was too far to walk to the visa control, so we should ride with him. Little did we know that, of course, he wanted money. Oh, how disappointed he was when I could only offer 40 SEK 😳😅.

We had been warned about the long line for visa control, but with an e-visa, we had our own line, and it went quickly. 👍🏾 Outside, we were met with so much joy from our Indian family. Felt so good. While waiting for two Ubers, we were accompanied by a well-fed airport dog 🐕 Very hard not to pet and cuddle with it, but India has the highest number of stray dogs with rabies in the world, so no petting 😔.

The taxi ride took 30 minutes to Gurgaon, and there was very little traffic on the highway with 12 lanes, but it was explained that it was Sunday 📅. Then we were met again with great love and joy ❤️❤️❤️ when we finally arrived. We couldn't believe that we were finally home with our Indian family after thinking about this trip for several years.

The next chapter will be to rest and then see what Delhi has to offer before we move on and explore the Golden Triangle on Wednesday 🔱🔺.